Goju-kai EM 2019

Tatabaya Ungern 14/7 2019

Moa och Khai TruongCharlotta Gillison till vänsterLagkata med Douglas Lerwall, Arri Hirvasniemi och Tony Thörnqvist